Tổ chức bán đấu giá xe đầu kéo BKS 29C- 054.25, 29C- 054.50, 30L- 4299 và xe tải BKS 29C- 666.91

THÔNG BÁO- LẦN 1

V/v: Tổ chức bán đấu giá xe đầu kéo BKS 29C- 054.25, 29C- 054.50, 30L- 4299 và xe tải BKS 29C- 666.91

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá 04 xe đầu kéo

Căn cứ Quyết định số 066/2022/QĐ-VFC và số 068/2022/QĐ-VFC ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco về việc thanh lý xe đầu kéo BKS 29C- 054.25, 29C- 054.50, 30L- 4299 và xe tải BKS 29C- 666.91.

Hội đồng thanh lý thông báo kế hoạch thanh lý xe đầu kéo chi tiết như sau:

  1. Thanh lý 03 xe đầu kéo BKS 29C- 054.25, 29C- 054.50, 30L- 4299.

Mô tả tài sản:

- Xe 29C- 054.25 và xe 29C- 054.50

  • Xe nhãn hiệu: Howo Trung Quốc, năm 2007
  • Nhiên liệu sử dụng: Diesel

Xe 29C- 054.25

Xe 29C- 054.50

- Xe 30L- 4299

  • Xe nhãn hiệu: International, sản xuất năm 2003 tại Mexico
  • Nhiên liệu sử dụng: Diesel

- Xe 29C- 666.91

  • Xe nhãn hiệu: Kia, sản xuất năm 2005 tại Việt Nam
  • Nhiên liệu sử dụng: Diesel

2. Thời gian xem xe:  Từ ngày 17/06/2022 đến ngày 24/06/2022 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm xem xe/nhận xe:

Địa chỉ: Trung tâm tiếp vận Thanh Trì- Công ty cổ phần Vinafco- Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà      Điện thoại: 0977 116 812

4. Thời gian cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu: từ 10h00 ngày 17/06/2022 đến 15h00 ngày 24/06/2022. (trong giờ hành chính)

5. Địa điểm cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu, thu tiền đặt cọc tham giá đấu giá:

Địa điểm: Công ty cổ phần Vinafco

Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà            Điện thoại: 0977 116 812

6. Địa điểm tổ chức mở thầu:

Địa điểm: Công ty cổ phần Vinafco

Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà              Điện thoại: 0977 116 812

7. Thời gian mở thầu: từ 09h00 đến 11h00 ngày 28/06/2022.

8. Số tiền đặt cọc cho việc tham gia đấu thầu: 20.000.000 đ/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng cho một bộ hồ sơ)

9. Giá khởi điểm:

- Xe 29C- 054.25,  29C- 054.50, 30L- 4299

  • Giá thanh lý: 162.000.000 đồng/ 01 xe (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu đồng/ 01 xe./.)

- Xe 29C- 666.91

  • Giá thanh lý: 54.000.000 đồng/ 01 xe (Bằng chữ: Năm mươi tư triệu đồng/ 01 xe./.)

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm chi phí nâng hạ, vận chuyển và các chi phí khác do bên trúng thầu chịu.

            Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá xin liên hệ theo địa chỉ/điện thoại như trên.

            Trân trọng.                         

                                                                      

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ

Hoàng Đình Kiên