Thông báo v/v Tổ chức bán đấu giá xe nâng tháng 3/2018

Ngày đăng: 29/01/2018

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá xe nâng

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TCKT ngày 25/01/2018 của Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe nâng,

Hội đồng thanh lý thông báo kế hoạch thanh lý 03 xe nâng như sau:

1. Danh sách xe nâng thanh lý:

Xe nâng điện Fork Lift EFG115, số seri FN425252

Xe nâng điện Reach Truck, ETV216, số seri 91071857

Xe nâng điện Reach Truck, ETV216, số seri 91071858

2. Thời gian xem xe: từ ngày 9/02/2018 đến 02/03/2018 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm xem xe/nhận xe:

Trung tâm tiếp vận Thanh Trì - Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco

Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiêp, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội

Người liên hệ: Ông Trịnh Văn Luận - Trưởng trung tâm, điện thoại di động 0936 297788

4.  Thời gian cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu: từ 8h ngày 26/02/2018 đến 16h30 ngày 06/03/2018 (trong giờ hành chính)

5. Địa điểm cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu, thu tiền đặt cọc tham giá đấu giá:

Phòng Kế toán - Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco

Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiêp, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hải - Phòng TCKT, điện thoại di động 0912662666

6. Địa điểm tổ chức mở thầu:

Văn phòng Trung tâm tiếp vận Thanh Trì - Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội

7. Thời gian mở thầu: từ 9h đến 9h30 ngày 07/03/2018.

8. Số tiền đặt cọc cho việc tham gia đấu thầu: 13.500.000đ/1hồ sơ (Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ)

9. Giá khởi điểm: 135.000.000đ/trọn gói 3 xe theo nguyên hiện trạng khi xem (Một trăm ba lăm triệu đồng).Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí nâng hạ, vận chuyển và các chi phí khác do bên trúng thầu chịu. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá xin liên hệ theo địa chỉ/điện thoại như trên.

Trân trọng.