Thông báo tổ chức thanh lý xe nâng Nisan đã qua sử dụng

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức bán đấu giá xe nâng

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá xe nâng

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TCKT ngày 26/03/2018 của Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe nâng,

Hội đồng thanh lý thông báo kế hoạch thanh lý  xe nâng như sau:

  1. Thông tin xe thanh lý :

Xe nâng dầu Fork Lift, nhãn hiệu Nissan, số seri FJ02-120955

  1. Thời gian xem xe: từ ngày 26/03/2018 đến 03/04/2018 (trong giờ hành chính).
  2. Địa điểm xem xe/nhận xe:

Trung tâm tiếp vận Thanh Trì - Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco

Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiêp, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội

Người liên hệ: Ông Trịnh Văn Luận - Trưởng trung tâm, điện thoại di động 0976 424336

  1. Thời gian cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu: từ 8h ngày 26/03/2018 đến 16h30 ngày 03/04/2018 (trong giờ hành chính)
  2. Địa điểm cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu, thu tiền đặt cọc tham giá đấu giá:

Phòng Kế toán - Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco

Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiêp, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội

Người liên hệ: Bà Kim Thị Thu Hà - Phòng TCKT, điện thoại di động 0972604708

  1. Địa điểm tổ chức mở thầu:

Văn phòng Trung tâm tiếp vận Thanh Trì

Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội

  1. Thời gian mở thầu: từ 9h đến 9h30 ngày 04/04/2018.
  2. Số tiền đặt cọc cho việc tham gia đấu thầu: 8.000.000đ/1hồ sơ (Tám triệu đồng cho một bộ hồ sơ)
  3. Giá khởi điểm: 80.000.000đ theo nguyên hiện trạng khi xem (Tám mươi triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí nâng hạ, vận chuyển và các chi phí khác do bên trúng thầu chịu.

 

                Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá xin liên hệ theo địa chỉ/điện thoại như trên.

                Trân trọng.

                                                                                                                                            Chủ tịch Hội đồng thanh lý

                                                                                                                                                       Nguyễn Thế Vũ