Thông báo thanh lý xe ô tô Ford Ranger XLT 73C-05048

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá xe ô tô Ford Ranger XLT 73C-05048

Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-CTHĐTV ngày ……… của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco Miền Trung về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô 73C-05048

Hội đồng thanh lý thông báo kế hoạch thanh lý xe ô tô Ford Ranger XLT 73C-05048 như sau:

1. Thanh lý xe ô tô Ford Ranger XLT 73C-05048 Mô tả tài sản: Ford Ranger XLT đã qua sử dụng, hoạt động bình thường

2. Thời gian xem xe: từ ngày 07/03/2022 đến 14/03/2022 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm xem xe/nhận xe: tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco Miền Trung

Địa chỉ: Thôn Cương Trung C, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Người liên hệ: Trương Thị Thùy Trâm. Điện thoại: 0932540163

4. Thời gian cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu: từ 8h00 ngày 07/03/2022 đến 17h00 ngày 14/03/2022 (trong giờ hành chính)

5. Địa điểm cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu, thu tiền đặt cọc tham giá đấu giá:

Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco Miền Trung

Địa chỉ: Thôn Cương Trung C, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Người liên hệ: Trương Thị Thùy Trâm. Điện thoại: 0932540163

6. Địa điểm tổ chức mở thầu:

Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco Miền Trung

Địa chỉ: Thôn Cương Trung C, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

7. Thời gian mở thầu: từ 8h00 đến 10h00 ngày 15/03/2022

8. Số tiền đặt cọc cho việc tham gia đấu thầu: 30.000.000đồng/01 bộ hồ sơ (ba mươi triệu đồng cho một bộ hồ sơ)

9. Giá khởi điểm: 350.000.000đồng/xe theo nguyên hiện trạng khi xem (Bằng chữ: ba trăm năm mươi triệu đồng y). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm chi phí nâng hạ, vận chuyển và các chi phí khác do bên trúng thầu chịu.

            Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá xin liên hệ theo địa chỉ/điện thoại như trên.

            Trân trọng.

                                                                                                Chủ tịch Hội đồng thanh lý

                                                                                               Giám đốc Huỳnh Đức Thành