Thông báo thanh lý Mooc Ben

Kính gửi : Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá Mooc Ben

Hiện nay Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco Miền Trung không có nhu cầu khai thác 2 Mooc Ben đã qua sử dụng. Để tránh lãng phí tài sản, Công ty chúng tôi tiến hành bán thanh lý 2 Mooc Ben.

Kế hoạch bán thanh lý cụ thể như sau:

 1. Hình thức thông báo bán thanh lý công khai qua trang web của Công ty và gửi thông tin rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 2. Thời gian xem Mooc Ben: từ ngày 05/01/2021 đến 16h00 ngày 15/01/2021.
 3. Địa điểm xem Mooc Ben: Khu tập thể nhà máy sông Giang, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
 4. Thời gian đăng ký và nhận thư chào mua
 • Từ ngày 05/01/2021 đến trước 16h00 ngày 15/01/2021 (trong các ngày làm việc)
 1. Thư chào mua nộp tại
 • Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco Miền Trung. Địa chỉ: 4D, 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 • Văn phòng tại Quảng Bình: Tổ dân phố Cầu, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
 • Nếu thư chào mua được gửi qua đường chuyển phát nhanh, ngày nhận thầu được xác nhận theo dấu bưu điện.
 1. Thời gian thông báo kết quả chào mua
 • Từ 10h00 giờ đến 11h30 ngày 16/01/2020.
 • Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco Miền Trung – 4D, 363 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 1. Giá khởi điểm là: 320.000.000đ/cái (Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm các loại phí, thuế khác)

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá xin liên hệ.

Mr. Trần Phước Vĩnh: Mobile : 0905.060.669  Email : vinh.tranphuoc@vinafco.com.vn 

Mr. Trần Thanh Lương: Mobile: 0935.601.899 Email: luong.tranthanh@vinafco.com.vn

Mr. Nguyễn Tiến Quốc: Mobile : 0985.874.777  Email : quoc.nguyentien@vinafco.com.vn

Trân trọng!

                                                                                            CHỦ TỊCH HĐ THANH LÝ CÔNG TY

                                                                                           Huỳnh Đức Thành