Thông báo Thanh lý 4 xe đầu kéo

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá 04 xe đầu kéo

 

Căn cứ Quyết định số 054/2021/QĐ-VFC ngày 18 tháng 05 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco về việc thanh lý 04 xe đầu kéo BKS 57L- 3726, 57L- 3790, 57K- 6856, 30H- 6884.

Hội đồng thanh lý thông báo kế hoạch thanh lý xe đầu kéo chi tiết như sau:

 1. Thanh lý 04 xe đầu kéo BKS 57L- 3726, 57L- 3790, 57K- 6856, 30H- 6884.

Mô tả tài sản:

 1. Xe 30H- 6884
 • Xe nhãn hiệu: International, màu vàng, sản xuất năm 1997 tại Mỹ
 • Nhiên liệu sử dụng: Diesel
 • Xe gồm 2 chỗ ngồi. Xe đang vận hành.
 1. Xe 57L- 3790, Xe 57L- 3726, 57K- 6856
 • Xe nhãn hiệu: International, màu vàng, sản xuất năm 1998 tại Mỹ
 • Nhiên liệu sử dụng: Diesel, động cơ UMMINS
 • Xe gồm 2 chỗ ngồi. Xe đang vận hành.

Hình ảnh minh họa sản phẩm: Xem tại đây.

 1. Thời gian xem xe:  Từ ngày 19/05/2021 đến ngày 28/05/2021 (trong giờ hành chính).
 2. Địa điểm xem xe/nhận xe:

Địa chỉ: Trung tâm tiếp vận Thanh Trì- Công ty cổ phần Vinafco- Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà                 Điện thoại: 0977 116 812

 1. Thời gian cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu: từ 10h00 ngày 19/05/2021 đến 15h00 ngày 28/05/2021. (trong giờ hành chính)
 2. Địa điểm cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu, thu tiền đặt cọc tham giá đấu giá:

Địa điểm: Công ty cổ phần Vinafco

Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà                  Điện thoại: 0977 116 812

 1. Địa điểm tổ chức mở thầu:

Địa điểm: Công ty cổ phần Vinafco

Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà                  Điện thoại: 0977 116 812

 1. Thời gian mở thầu: từ 09h00 đến 11h00 ngày 31/05/2021.
 2. Số tiền đặt cọc cho việc tham gia đấu thầu: 20.000.000 đ/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng cho một bộ hồ sơ)
 3. Giá khởi điểm:
 • Giá đã bao gồm thuế GTGT: 110.000.000 đồng/ 01 xe

       (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng/ 01 xe./)

 • Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm chi phí nâng hạ, vận chuyển và các chi phí khác do bên trúng thầu chịu.

            Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá xin liên hệ theo địa chỉ/điện thoại như trên.

            Trân trọng.

                                                                                    Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ

                                                                  Hoàng Đình Kiên