Thanh lý xe ô tô con BKS 29A- 820.45

THÔNG BÁO- LẦN 3

V/v: Tổ chức bán đấu giá xe ô tô con BKS 29A- 820.45

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xe ô tô con

Căn cứ Quyết định số 011/ 2022/QĐ- VTB/ TGĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải biển Vinafco về việc thanh lý xe ô tô con BKS 29A- 820.45.

Hội đồng thanh lý thông báo kế hoạch thanh lý xe đầu kéo chi tiết như sau:

  1. Thanh lý xe ô tô con BKS 29A- 820.45.

Mô tả tài sản:

  • Xe nhãn hiệu: Mitsibishi, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam
  • Nhiên liệu sử dụng: Diesel
  • Xe gồm 7 chỗ ngồi. Xe đang vận hành.

2. Thời gian xem xe:  Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 22/06/2022 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm xem xe:

Địa chỉ: Văn phòng đại diện công ty cổ phần vận tải biển Vinafco

Số 53- 55 Đường 41, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà                 Điện thoại: 0977 116 812

4. Thời gian cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu: từ 10h00 ngày 02/06/2022 đến ngày 22/06/2022. (trong giờ hành chính)

5. Địa điểm cung cấp hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ bỏ thầu, thu tiền đặt cọc tham giá đấu giá:

Miền Bắc: Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco

Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà                  Điện thoại: 0977 116 812

Miền Nam: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco

Địa chỉ: Số 53- 55 Đường 41, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà                  Điện thoại: 0977 116 812

6. Địa điểm tổ chức mở thầu:

Miền Bắc: Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco

Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà                  Điện thoại: 0977 116 812

Miền Nam: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco

Địa chỉ: Số 53- 55 Đường 41, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Thúy Hà                  Điện thoại: 0977 116 812

7. Thời gian mở thầu: từ 09h00 đến 11h00 ngày 23/06/2022.

8. Số tiền đặt cọc cho việc tham gia đấu thầu: 20.000.000 đ/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng cho một bộ hồ sơ)

9. Giá khởi điểm:

  • Giá đã bao gồm thuế GTGT: 390.000.000 đồng/ 01 xe

       (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu đồng đồng/ 01 xe./)

  • Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm chi phí nâng hạ, vận chuyển và các chi phí khác do bên trúng thầu chịu.

            Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá xin liên hệ theo địa chỉ/điện thoại như trên.

            Trân trọng.

                                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ

                                                                                                      Đinh Xuân Hưng