Thanh lý thanh Hbar của DC Sóng Thần

THÔNG BÁO

                   V/v: Đấu thầu tài sản thanh lý của DC Sóng Thần”

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu thầu tài sản đã qua sử dụng

Căn cứ Quyết định số 023/2023/QĐ-VFC ngày 09/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco về việc thành lập Hội đồng thanh lý thanh Hbar của DC Sóng Thần và các quy định liên quan;

Hội đồng thanh lý thông báo kế hoạch thanh lý như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu thầu: Công ty TNHH MTV Vinafco Bình Dương      

Mã đợt đấu thầu:STDC202301KHO                          

2. Tài sản đấu thầu: Thanh Hbar

+ Số lượng: 3160 (thanh)

+ Mô tả: Xem bảng mô tả tại đây

3. Đặc điểm tài sản: tài sản còn giá trị sử dụng nhưng không còn phù hợp sản xuất kinh doanh

4. Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT): 220.000.000 VND (Bằng chữ: hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Mọi loại thuế, phí và chi phí khác sẽ do người mua chi trả.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản:

+ Xem tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản: từ ngày 14/03/2023 đến ngày 30/03/2023 tại đường 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

+ Thời gian cấp Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu: Từ 14/03/2023 đến 03/04/2023. Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu được cấp trực tiếp tại đường 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

+ Tiền đặt trước: 5.000.000 VND. Tiền đặt trước được nộp bằng chuyển khoản trước 10h00 ngày 10/04/2023.

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu thầu: 0 VNĐ

6. Địa điểm bàn giao tài sản: Đường 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

7. Hình thức, phương thức đấu thầu

+ Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

+ Phương thức đấu thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

8. Điều kiện đăng ký tham giá đấu thầu: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký.

9. Hồ sơ tham gia đấu thầu bao gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu (theo mẫu tại đây)

+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước

+ Hồ sơ khác (tùy theo từng đợt chào giá).

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ cần được dán kín và có niêm phong của người tham gia đấu thầu.

10. Nộp hồ sơ tham gia đấu thầu:

+ Thời gian: Từ 06/04/2023 đến 16h00 ngày 10/04/2023.

+ Địa điểm: Đường 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

+ Người liên hệ: Ông Dương Bá HuyềnSĐT: 0989 301 106

11. Thời gian dự kiến mở hồ sơ tham gia đấu thầu: 8h00 ngày 11/04/2023

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu thầu xin liên hệ theo địa chỉ/điện thoại như trên.

      Trân trọng.

                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ

                                                                                                     Hoàng Đình Kiên