Thanh lý 3 xe đầu kéo đã qua sử dụng

              THÔNG BÁO

                   V/v: Đấu thầu phương tiện vận tải đã qua sử dụng

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu thầu phương tiện đã qua sử dụng

Căn cứ Quyết định số 004/2023/QĐ-VFC ngày 06/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco về việc thành lập Hội đồng thanh lý phương tiện vận tải đã qua sử dụng và các quy định liên quan;

Hội đồng thanh lý thông báo kế hoạch thanh lý như sau:

  1. Đơn vị có tài sản đấu thầu: Công ty Cổ phần Vinafco. Mã đợt đấu thầu:   VFC202303XE                           

  2. Tài sản đấu thầu: Xe đầu kéo 57K-6864, xe đầu kéo 57K-6857, xe đầu kéo 30H-6884

  3. Đặc điểm tài sản: Xem bảng mô tả tài sản và hình ảnh tại đây.

  4. Giá khởi điểm mỗi xe (đã bao gồm VAT): 90.000.000 VNĐ (bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn). Mọi loại thuế, phí và chi phí khác sẽ do người mua chi trả.

  5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản:

+ Xem tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản: từ ngày 22/02/2023 đến ngày 23/02/2023 tại Số 2 KCN Dapak, Đường Hai Bà Trưng, Dĩ An, Bình Dương.

+ Thời gian cấp Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu: Từ 22/02/2023 đến 24/02/2023. Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu được cấp trực tiếp tại số 53-55, Đường 41, Phường 06, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Tiền đặt trước: 20.000.000 VNĐ. Tiền đặt trước được nộp bằng chuyển khoản trước 10h00 ngày 07/03/2023.

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu thầu: 0 VNĐ

6. Địa điểm bàn giao tài sản: Số 2 KCN Dapak, Đường Hai Bà Trưng, Dĩ An, Bình Dương.

7. Hình thức, phương thức đấu thầu

+ Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

+ Phương thức đấu thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

8. Điều kiện đăng ký tham giá đấu thầu: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký.

9. Hồ sơ tham gia đấu thầu bao gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu (xem tại đây)

+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước

+ Hồ sơ khác (tùy theo từng đợt chào giá).

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ cần được dán kín và có niêm phong của người tham gia đấu thầu.

10. Nộp hồ sơ tham gia đấu thầu:

+ Thời gian: Từ 03/03/2023 đến 16h00 ngày 07/03/2023.

+ Địa điểm: số 53-55, Đường 41, Phường 06, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Người liên hệ: Ông Trần Duy Trinh                              SĐT: 0944 905 925

11. Thời gian dự kiến mở hồ sơ tham gia đấu thầu: 8h00 ngày 08/03/2023

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu thầu xin liên hệ theo địa chỉ/điện thoại như trên.

      Trân trọng.

                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ

                                                                                                  Hoàng Đình Kiên