Nhân viên Thủ quỹ

Điểm làm việc: Hà Nội
Thông tin công việc:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nghiệp vụ Thu, Chi tiền mặt

- Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và có chứng từ.

- Lĩnh, nộp tiền mặt ở ngân hàng theo yêu cầu của bộ phận tài chính.

- Khi nhận được Phiếu Thu, Phiếu Chi (do Kế Toán lập) kèm theo chứng từ gốc, Thủ Qũy phải: 

  • Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu, Phiếu Chi với chứng từ gốc
  • Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu, Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
  • Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
  • Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
  • Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi.
  • Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên
  • Thủ quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế toán quỹ tiền mặt.

2. Quản lý tiền mặt

- Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két, không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở. Không được để tiền của cá nhân vào trong két.

- Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại vào cuối ngày

- Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký

- Hàng ngày cùng với Kế toán quỹ tiền mặt kiểm kê quỹ, đối chiếu sổ sách và ký vào sổ Quỹ

- Khóa  Sổ và niêm phong két trước khi ra về 

3. Quản lý chứng từ

Kế toán thực hiện trên máy khi lập Phiếu Thu- Chi và in ra cuối ngày theo tờ rời (2 liên)

- Thủ Quỹ cập nhật và đóng lại thành Sổ theo tháng (liên phụ)

- Liên chính chuyển nộp về Công ty cùng Phiếu Thu - Chi và chứng từ gốc đi kèm

- Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt : Kế toán lưu và Thủ Quỹ lưu (đóng sổ) 

YÊU CẦU

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành tài chính kế toán

- Có kiến thức về quy định quản lý tiền mặt

- Kỹ năng lập báo cáo trên excel

- Kỹ năng khai thác số liệu trên phần mềm kế toán

- Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao

3. QUYỀN LỢI 

- Lương cạnh tranh

- Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động

- Đượcmua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, công ty chi trả 100% mức phí 

- Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại trong quá trình làm việc 

- Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco 

Người liên hệ

Họ tên: Mr Tiến
ĐT: 0437685775 - Ext: 153, 0982 388 558
Email: tuyendung@vinafco.com.vn