Nhân viên thống kê (Thanh Trì - HN)

Điểm làm việc: Thanh Trì - Hà Nội
Thông tin công việc:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. THEO DÕI, QUẢN LÝ DOANH THU/CHI PHÍ/GIÁ VỐN VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

- Quản lý hợp đồng với khách hàng, thầu phụ và phương án kinh doanh của từng hợp đồng

- Xác nhận các khoản doanh thu, chi phí tương ứng trong kỳ và lập phiếu kế toán hạch toán thu nhập, chi phí.

- Kiểm tra và xác nhận yêu cầu xuất hóa đơn, xuất hóa đơn và chuyển trả hóa đơn cho khách hàng.

- Giám sát và hạch toán đầy đủ giá vốn tương ứng với doanh thu, thu hồi đầy đủ hóa đợn chứng từ đầu vào, chi phí làm hàng

- So sánh hiệu quả từng hợp đồng với phương án kinh doanh, phân tích nguyên nhân sai lệch.

- Phân tích công nợ phải thu, phải trả , tạm ứng theo tuổi nợ;thu hồi công nợ; thanh toán nợ đến hạn.

- Phối hợp với bộ phận bán hàng, đơn vị thành viên, thầu phụ để giải quyết các thương vụ, hạn chế tối đa tổn thất cho Công ty.

- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, và các báo cáo khác theo yêu cầu

2. CHI PHÍ PHÂN BỔ/DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN/PHẢI THU PHẢI TRẢ KHÁC

- Phân bổ các khoản chi phí đã trả, phân bổ các khoản doanh thu chưa xuất hóa đơn.
- Trích trước doanh thu chưa xuất hóa đơn và giá vốn tương ứng

3. THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CÔNG NỢ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
- Kiến thức:
 • Chuẩn mực tài chính kế toán Việt Nam
 • Chế độ chính sách về Tài chính, Kế toán, Thuế
 • Ngành logistics                           
- Kỹ năng chuyên môn
 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán Exact và phần mềm kế toán khác
 • Làm báo cáo doanh thu/chi phí
 • Phân tích và xử lý số liệu trên báo cáo tài chính
 • Sử dụng thiết bị văn phòng (máy in, fax,photo)
- Kỹ năng mềm
 • Kỹ năng giao tiếp nói
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng làm việc với người khác

THÔNG TIN KHÁC

- Thử việc: 02 tháng
- Thời gian làm việc: Đi làm ngay sau khi trúng tuyển
- Ngày nghỉ: Nghỉ thử 7 & chủ nhật
- Phúc lợi:

 •  Lương: 5-7 tr/tháng
 • Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, công ty chi trả 100% mức phí 
 • Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, xe đưa đón trong quá trình làm việc
 • Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco.

 

Người liên hệ

Họ tên: Mr Mạnh
ĐT: 0971447844
Email: tuyendung@vinafco.com.vn