Nhân viên dữ liệu

Điểm làm việc: KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
Thông tin công việc:
1.Mô tả công việc:
- Cập nhật dữ liệu
 +Cập nhật dữ liệu hàng nhập.
 +Cập nhật dữ liệu hàng xuất.
 +Cập nhật dữ liệu kiểm đếm tồn kho.
- Tổng hợp dữ liệu & báo cáo
 +Tổng hợp dữ liệu báo cáo hàng nhập
 +Tổng hợp dữ liệu báo cáo hàng xuất
 +Tổng hợp dữ liệu báo cáo kết quả kiểm đếm tồn kho.
- Quản lý chứng từ
 +Đầy đủ.
 +Hợp lệ.
 +Khoa học
- Các công việc tăng cường hỗ trợ
 +Nhân viên kiểm soát xuất nhập.
2.Yêu cầu:
 +Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp (kế toán) trở lên.
 +Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm.
3.Chế độ:
 +Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp
 +Đóng BHXH, BHYT đầy đủ.
 

Người liên hệ

Họ tên: Mr. Manh
ĐT: 0971447844
Email: tuyendung@vinafco.com.vn