NHÂN VIÊN DATA/DỮ LIỆU (THANH TRÌ - HÀ NỘI)

Điểm làm việc: THANH TRÌ - HÀ NỘI
Thông tin công việc:

Mô tả công việc:

 • Căn cứ vào chứng từ nhập – xuất cập nhật lên hệ thống đầy đủ,chính xác và kịp thời.
 • Đảm bảo trên hệ thống luôn đươc thực hiện theo nguyên tắc FIFO
 • Thực hiện thống kê, cập nhật và đảm bảo đồng nhất các sồ liệu nhập –xuất-tồn kho nguyên vật liệu cho sản xuất giữa kho và kế toán trong kỳ báo cáo.
 • Tham gia thực hiện kiểm kê kho định kỳ.
 • Lưu trữ , cập nhật và quản lý chứng từ nhập – xuất của kho.
 • Thiết lập, thống kê và phân tích dữ liệu trên hệ thống và những đề xuất điều chỉnh hợp lý , kịp thời.
 • Cập nhật và duy trì cơ sở cơ sở dữ liệu kho phù hợp với hoạt động các bộ phận.
 • Tuân thủ quy định công ty và an toàn lao động

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp trung cấp trở nên chuyên ngành kinh tế/nhân sự....
 • Ưu tiên Nữ có kinh nghiệm làm thống kê, data, admin....
 • Cập nhật dữ liệu theo thời gian đã đưa ra
 • Cập nhật dữ liệu chính xác
 • Dựa trên cơ sở hài lòng về khả năng đáp ứng công việc cho các bộ phận liên quan và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Chế độ phúc lợi:

 • Lương cạnh tranh
 • Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, công ty chi trả 100% mức phí
 • Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại trong quá trình làm việc
 • Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco

Người liên hệ

Họ tên: Mr Mạnh
ĐT: 0971447844
Email: manh.thanvan@vinafco.com.vn