Lĩnh vực kinh doanh

“ Cung cấp dịch vụ Logistics tích hợp trên phạm vi rộng với giá hợp lý” là Năng lực cốt lõi của Vinafco đã được Ban lãnh đạo xác định từ năm 2014.