LỊCH TÀU VINAFCO

Vinafco xin thông báo lịch tàu update ngày 24/03/2023 như sau:

Để biết thêm chi tiết và booking, xin vui lòng liên hệ:

VINAFCO SHIPPING JOINT-STOCK COMPANY
Tu Khoat Hamlet, Ngu Hiep Village, Thanh Tri District, Ha Noi City
Tel: (84-24).3768 6827
Fax: (84-24).3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn
Web: www.vinafco.com.vn

VINAFCO SHIPPING JSC - HCM CITY
No. 53-55, 41 Str, Ward 6, Dist. 4 - Ho Chi Minh City
Tel: (84-028) 3826 8770
Fax: (84-028) 3826 8771
Email: vtb.agent-hcm@vinafco.com.vn

VINAFCO SHIPPING JSC - DA NANG
4 Floor, Ricco Building - 363 Nguyen Huu Tho Str.,
Khue Trung, Cam Le District, Da Nang City 
Tel: (84-236).3888921
Fax: (84-236).3888925
Email: vtb.agent-dn@vinafco.com.vn

VINAFCO SHIPPING JSC - HAIPHONG
Room 735 | Thanh Dat 1 Building, No.3 Le Thanh Tong,
Hai Phong City
Tel: (84-225).3550102/3
Fax: (84-225).3550603
Email: vtb.agent-hp@vinafco.com.vn