Kế Toán Trưởng

Điểm làm việc: Thanh Trì, Hà Nội
Thông tin công việc:

1. Tổ chức bộ máy kế toán:

· Tổ chức ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh

· Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật

· Kiểm soát, đôn đốc tính tuân thủ của các kế toán trưởng đơn vị/ chi nhánh đối với trách nhiệm công việc được giao

· Đánh giá hoàn thành kế hoạch và giao KPI cho nhân sự kế toán đơn vị theo quy định của công ty

· Tham gia quá trình tuyển dụng nhân sự kế toán cho đơn vị

Hướng dẫn kế toán trưởng đơn vi/ chi nhánh cập nhật kiến thức luật, chế độ kế toán áp dụng phù hợp cho đơn vị

2. Quản lý tài sản:

· Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu của khách hàng, công nợ tạm ứng, công nợ khác của đơn vị thành viên/chi nhánh, phát hiện những rủi ro tiềm tàng đối với tất cả các khoản công nợ để phối hợp với các đơn vị có biện pháp kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro

· Tham mưu cho giám đốc đơn vị/kế toán trưởng công ty/các trưởng trung tâm trong công tác quản lý, khai thác tài sản.

3. Báo cáo quản trị:

· Báo cáo phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp của đơn vị so với ngân sách được lập hàng tháng: chậm nhất ngày 18 của tháng tiếp theo

· Báo cáo công nợ : được lập vào thứ 2 hàng tuần gửi cho Kế toán trưởng công ty, chuyên viên Ban tài chính chuyên trách

· Báo cáo doanh thu, giá vốn theo khách hàng, mảng dịch vụ được lập hàng tháng chậm nhất ngày 18 của tháng tiếp theo, kèm phân tích so sánh với số liệu ngân sách.

· Các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu

4. Tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế, thanh tra thuế, công tác kiểm toán hàng năm:

· Báo cáo cơ quan thuế gồm tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý/năm, thuế GTGT theo tháng, báo cáo quyết toán thuế TNDN, các thay đổi cần đăng ký hoặc gửi thông báo đối cơ quan thuế trong thời gian quy định của pháp luật

· Chuẩn bị hồ sơ chứng từ, các giải trình đối với thanh kiểm tra thuế theo quy định của Pháp luật

· Phối hợp với Công ty kiểm toán , về kế hoạch kiểm toán, chuẩn bị hồ sơ chứng từ , các thủ tục liên quan đến công tác kiểm toán độc lập ( 2 năm 1 lần: soát xét 06 tháng và kiểm toán năm tài chính)

5. Báo cáo tài chính:

· Báo cáo tài chính công ty con/chi nhánh được lập theo đúng chuẩn mực kế toán việt nam và được hoàn thành vào ngày 15 tháng tiếp theo đối với báo cáo tháng, Báo cáo quý được hoàn thành vào ngày 18 của tháng đầu quý sau. Báo cáo năm tài chính 30 ngày của tháng đầu năm sau.

· Kiểm soát chất lượng báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên/ chi nhánh trước khi hợp nhất

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

-  Có 3 năm kinh nghiệm kế toán trưởng ở các công ty với quy mô vừa

-  Ưu tiên kinh nghiệm kế toán trưởng ở các đơn vị logistic

-  Sử dung thành thạo excel, word, power point

-  Có kỹ năng làm việc nhóm

-  Ngoại ngữ: tiếng anh Toeic 500 điểm trở lên

THÔNG TIN KHÁC

 • Thử việc: 02 tháng
 • Thời gian làm việc: Đi làm ngay sau khi trúng tuyển
 • Cơ hội huấn luyện:

  Đào tạo tiếng anh chuyên ngành
  Đào tạo nghiệp vụ 
  Đào tạo các kỹ năng mền

 • Đồng nghiệp: Môi trường làm việc mở, thân thiện
 • Ngày nghỉ: Nghỉ thứ 7 & chủ nhật
 • Phúc lợi:

  Lương cạnh tranh
  Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
  Được mua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, công ty chi trả 100% mức phí
  Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại trong quá trình làm việc
  Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco

 • Phụ cấp khác :Có xe đưa đón CBNV đi làm trong nội thành

Người liên hệ

Họ tên: Mr. Phường
ĐT: 0972255718
Email: tuyendung@vinafco.com.vn