Kế toán tổng hợp

Điểm làm việc: Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Thông tin công việc:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Kiểm tra khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng cty.
 • Kiểm tra tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • Lập báo cáo tài chính của Văn phòng công ty.
 • Làm việc với cơ quan thuế, giải trình khi có phát sinh, tham mưu cho Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính để giải quyết các vấn đề với thuế.
 • Kiểm soát tính hợp lý báo cáo tài chính của các công ty con và Chi nhánh trước khi hợp nhất
 • Lập báo cáo tài chính công ty mẹ trên cơ sở báo cáo của Văn phòng và báo cáo của các Chi nhánh.
 • Lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn Vinafco theo đúng qui định về nội dung, chất lượng và thời gian
 • Phối hợp với Kiểm toán độc lập để phát hành các loại báo cáo kiểm toán theo qui định
 • Chứng từ lưu đầy đủ, chính xác, khoa học
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Chuẩn mực kế toán Việt nam
 • Chuẩn mực kế toán quốc tế
 • Cập nhật thường xuyên chế độ chính sách về Tài chính, Kế toán, Thuế.
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán thuế, sử dụng và quản lý hóa đơn.
 • Kỹ năng nhập liệu trên phần mềm kế toán Exact, các phần mềm kế toán khác
 • Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
 • Kỹ năng lập báo cáo trên word và excel thành thạo
 • Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu trên báo cáo tài chính
 • Kỹ năng kiểm tra, giám sát số liệu của kế toán viên trên các phần hành kế toán khác.
 • Có kỹ năng quản lý

THÔNG TIN KHÁC

 • Thử việc: 60 ngày
 • Cơ hội huấn luyện:

  + Đào tạo tiếng anh chuyên ngành
  + Đào tạo nghiệp vụ 
  + Đào tạo các kỹ năng mền

 • Đồng nghiệp:

  + Môi trường làm việc mở, thân thiện

 • Ngày nghỉ: Thứ 7 & Chủ nhật

Người liên hệ

Họ tên: Mr Mạnh
ĐT: 0971447844
Email: tuyendung@vinafco.com.vn