Kế toán doanh thu chi phí - Thanh Trì

Điểm làm việc: Thanh Trì - Hà Nội
Thông tin công việc:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Quản lý hợp đồng với khách hàng, thầu phụ một cách khoa học.

· Phân tích và nắm chắc các hợp đồng với khách hàng, thầu phụ, phương án kinh doanh từng hợp đồng

· Hàng tháng thực hiện xác nhận các khoản doanh thu và chi phí tương ứng trong kỳ, căn cứ vào chứng từ kế toán và các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ lập phiếu kế toán hạch toán thu nhập, chi phí.

· Căn cứ vào yêu cầu xuất hóa đơn của bộ phận bán hàng, kiểm tra xác nhận, xuất hóa đơn và chuyển trả hóa đơn cho khách hàng.

· Giám sát và hạch toán đầy đủ giá vốn tương ứng với doanh thu, thu hồi đầy đủ hóa đợn chứng từ đầu vào, chi phí làm hàng

· So sánh hiệu quả từng hợp đồng với phương án kinh doanh, phân tích nguyên nhân sai lệch.

· Phân tích công nợ theo tuổi nợ, thu hồi công nợ, thanh toán nợ đến hạn.

· Phối hợp với bộ phận bán hàng, đơn vị thành viên, thầu phụ để giải quyết các thương vụ, hạn chế tối đa tổn thất cho Công ty.

· Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, theo yêu cầu

· Hàng tháng phân bổ các khoản chi phí đã trả, phân bổ các khoản doanh thu chưa xuất hóa đơn.

· Trích trước doanh thu chưa xuất hóa đơn và giá vốn tương ứng .

· Chứng từ lưu đầy đủ, chính xác, khoa học. in và đóng chứng từ hàng tháng

Quản lý hồ sơ theo từng khách hàng, thầu phụ theo qui định.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Phẩm chất cá nhân:

·         Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

Học vấn:

·         Đại học Tài chính Kế toán, Kinh tế.

 Kinh nghiệm liên quan tới vị trí:

 ·         Có kinh nghiệm Kế toán tổng hợp ít nhất 3 năm,

 Khác (ngoại ngữ, kỹ thuật…):

·         Ngoại ngữ: Tiếng Anh Đọc: B - Viết: B

Người liên hệ

Họ tên: Mr Phường
ĐT: 0972255718
Email: tuyendung@vinafco.com.vn