Đấu thầu tài sản thanh lý của DC Đức Hòa

              THÔNG BÁO

                   V/v: Đấu thầu tài sản thanh lý của DC Đức Hòa”

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu thầu tài sản đã qua sử dụng

Căn cứ Quyết định số 022/2023/QĐ-VFC ngày 28/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco về việc thành lập Hội đồng thanh lý phương tiện vận tải đã qua sử dụng và các quy định liên quan;

Hội đồng thanh lý thông báo kế hoạch thanh lý như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu thầu: Công ty TNHH Tiếp Vận Vinafco      

Mã đợt đấu thầu:ĐHDC202303KHO                          

2. Tài sản đấu thầu: Hành lang văn phòng, Văn phòng kho, Mái che

3. Đặc điểm tài sản: tài sản còn giá trị sử dụng nhưng không còn phù hợp sản xuất kinh doanh

4. Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT):

  1.  

Tên tài sản

Giá trị (VND)

1.

Hành lang văn phòng

1.100.000

2.

Văn phòng kho

54.755.558

3.

Mái che

140.281.679

Mọi loại thuế, phí và chi phí khác sẽ do người mua chi trả.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản:

+ Xem tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản: từ ngày 07/03/2023 đến ngày 23/03/2023 tại TL10, ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

+ Thời gian cấp Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu: Từ 07/03/2023 đến 26/03/2023. Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu được cấp trực tiếp tại TL10, ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

+ Tiền đặt trước: 10.000.000 VNĐ. Tiền đặt trước được nộp bằng chuyển khoản trước 10h00 ngày 31/03/2023.

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu thầu: 0 VNĐ

6. Địa điểm bàn giao tài sản: TL10, ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

7. Hình thức, phương thức đấu thầu

+ Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

+ Phương thức đấu thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

8. Điều kiện đăng ký tham giá đấu thầu: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký.

9. Hồ sơ tham gia đấu thầu bao gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu thầu (theo mẫu đính kèm)

+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước

+ Hồ sơ khác (tùy theo từng đợt chào giá).

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ cần được dán kín và có niêm phong của người tham gia đấu thầu.

10. Nộp hồ sơ tham gia đấu thầu:

+ Thời gian: Từ 20/03/2023 đến 16h00 ngày 31/03/2023.

+ Địa điểm: TL10, ấp Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

+ Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn ĐạtSĐT: 0973 499 546

11. Thời gian dự kiến mở hồ sơ tham gia đấu thầu: 8h00 ngày 03/04/2023

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu thầu xin liên hệ theo địa chỉ/điện thoại như trên.

      Trân trọng.

                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ

                                                                                               Hoàng Đình Kiên