Đào tạo "Kỹ năng tạo động lực làm việc"

Ngày đăng: 19/09/2015

Năm 2012 tiếp tục là năm đầu tư mạnh mẽ của Vinafco cho đào tạo thế hệ kế cận với các chương trình nâng cao kĩ năng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, cũng như các chương trình hội nhập, teamwork nhằm kết nối giữa các thế hệ cán bộ nhân viên. Đây là những hoạt động mang tính tầm nhìn dài hạn, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn phát triển "bùng nổ" của Vinafco khi 3 hệ thống kho tiêu chuẩn quốc tế đầu tư mới tại Thanh Trì (Hà Nội), Hòa Cầm (Đà Nẵng), Sóng Thần (Bình Dương) đồng loạt hoàn thành và đưa vào khai thác từng phần từ năm 2011 và 2012.

Một số hình ảnh về khóa đào tạo nội bộ "Kỹ năng tạo động lực làm việc" cho các cán bộ nhân viên khối văn phòng, công ty TNHH Tiếp Vận Vinafco, Công ty TNHH Dịch vụ & Vận tải Vinafco:

 

Khóa I/2012

KNTDLre1

KNTDLre2

KNTDLre3

Khóa II/2012

KNTDLreII1

KNTDLreII2

KNTDLreII3