Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
177Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2014 216 KB
178Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 177 KB
179Báo cáo tài chính 3 MB
180Báo cáo HĐQT năm 2013 và Kế hoạch 2014 202 KB
181 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 2 MB
182Báo cáo thực hiện ngân sách 2013 1 MB
183Kế hoạch ngân sách 2014 1 MB

Trang