Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
145Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên385 KB
146Thông báo chốt Danh sách cổ đông588 KB
147Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
148Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
149Nghị quyết 95 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
150Nghị quyết 94 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20161 MB
151Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông/BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
152Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/20165 MB

Trang