Năm 2017

STTTên fileDung lượngTải
1Biên bản kiểm phiếu1 MB
2Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông498 KB
3Biên bản bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 -2022857 KB
4Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -20221 MB
5Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 04/5/20177 MB
6Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/5/20173 MB
7Phương án phân chia lợi nhuận 2016580 KB
8Báo cáo hoạt động của HĐQT2 MB

Trang