Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
57Dự thảo NQ ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty614 KB
58Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của công ty1 MB
59Tờ trình ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty1 MB
60Biên bản kiểm phiếu - ĐHĐCĐ thường niên 2020525 KB
61Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - VFC1010 KB
62Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - VFC992 KB
63Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019562 KB
64Mẫu thẻ biểu quyết178 KB

Trang