Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
49Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT2 MB
50Dự thảo NQ ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT495 KB
51Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT2 MB
52Tờ trình cổ đông về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT804 KB
53Form 3 - Báo cáo lợi ích liên quan682 KB
54Form 2 - Bảng kê khai người có liên quan775 KB
55Form 01 - Thông báo đề cử ứng viên844 KB
56Thông báo về việc đề cử,ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 và các form mẫu2 MB

Trang