Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
17Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027706 KB
18Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022-VFC692 KB
19Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC564 KB
20Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Vinafco về việc chốt danh sách cổ đông332 KB
21Thông báo chốt danh sách cổ đông VFC- Ngày 28 tháng 2 năm 2022719 KB
22Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty658 KB
23Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty1 MB
24Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty4 MB

Trang