Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
113Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018401 KB
114Biên bản kiểm phiếu1 MB
115Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông498 KB
116Biên bản bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 -2022857 KB
117Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -20221 MB
118Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 04/5/20177 MB
119Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/5/20173 MB
120Phương án phân chia lợi nhuận 2016580 KB

Trang