Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
105Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018549 KB
106Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2018456 KB
107Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 20182 MB
108Mẫu giấy ủy quyền191 KB
109Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 300 KB
110Báo cáo thường niên năm 20177 MB
111Báo cáo thường niên năm 20177 MB
112Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018337 KB

Trang