Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
9Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022- VFC16 MB
10Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022- VFC591 KB
11Form số 03 - Bản kê khai lợi ích liên quan684 KB
12Form số 02 - Bảng kê người có liên quan837 KB
13Form số 01- Thông báo862 KB
14Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027706 KB
15Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022-VFC692 KB
16Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - VFC564 KB

Trang