Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/20194 MB
42Giải trình báo cáo tài chính riêng năm 2018320 KB
43Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018334 KB
44Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20185 MB
45Báo cáo tài chính riêng năm 20185 MB
46Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018394 KB
47Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/20183 MB
48Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018424 KB

Trang