Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 20142 MB
42BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 20132 MB
43Báo cáo tài chính năm 20122 MB
44Báo cáo tài chính 2011 từ 4/5 - 31/12/20112 MB
45Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020413 KB
46Báo cáo thường niên năm VFC 2019858 KB
47Công bố thông tin BCTC 2019 - Vinafco283 KB
48Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 - VFC3 MB

Trang