Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Công văn công bố thông tin BCTC quý 2.2020269 KB
34Báo cáo tài chính riêng quý 2.20205 MB
35Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 2.20207 MB
36Tờ trình thù lao HĐQT, BKS - VTB262 KB
37BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201918 MB
38BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201719 MB
39BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201610 MB
40BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 20152 MB

Trang