Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 - VFC3 MB
34Công bố BCTC Qúy IV 2019260 KB
35Báo cáo tài chính riêng Qúy IV.20192 MB
36Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 1/2019314 KB
37Báo cáo tài chính riêng Quý 1/20193 MB
38Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019348 KB
39Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/20194 MB
40Giải trình báo cáo tài chính riêng năm 2018320 KB

Trang