Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán7 MB
26Báo cáo tài chính hợp nhất Q III.2020 và công văn giải trình7 MB
27Báo cáo tài chính riêng quý III.2020 và Công văn giải trình5 MB
28Công văn công bố thông tin BCTC bán niên 2020293 KB
29Công văn giải trình BCTC riêng bán niên 2020551 KB
30Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020275 KB
31Báo cáo tài chính riêng bán niên 202025 MB
32Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 202030 MB

Trang