Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 20152 MB
26BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 20142 MB
27BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 20132 MB
28Báo cáo tài chính năm 20122 MB
29Báo cáo tài chính 2011 từ 4/5 - 31/12/20112 MB
30Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020413 KB
31Báo cáo thường niên năm VFC 2019858 KB
32Công bố thông tin BCTC 2019 - Vinafco283 KB

Trang