Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 202030 MB
18Công văn công bố thông tin BCTC quý 2.2020269 KB
19Báo cáo tài chính riêng quý 2.20205 MB
20Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 2.20207 MB
21Tờ trình thù lao HĐQT, BKS - VTB262 KB
22BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201918 MB
23BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201719 MB
24BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201610 MB

Trang