Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II.20215 MB
18Báo cáo tài chính riếng Qúy II.20214 MB
19Báo cáo tài chính riêng Qúy I năm 2021 và Công văn giải trình4 MB
20Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021 và Công văn giải trình5 MB
21Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021 và Công văn giải trình5 MB
22Công văn giải trình BCTC hợp nhất năm 2020231 KB
23Công văn giải trình BCTC riêng năm 2020228 KB
24Báo cáo tài chính riêng năm 2020 - đã kiểm toán6 MB

Trang