Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
137Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
138Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
139Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB
140Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB
141Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB
142Báo cáo tài chính riêng QI.20164 MB
143Báo cáo tài chính Hợp nhất QI.20165 MB
144BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB

Trang