Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
129Báo cáo tài chính riêng QI.20164 MB
130Báo cáo tài chính Hợp nhất QI.20165 MB
131BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
132BCTC hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
133Giải trình báo cáo hợp nhất Quý IV/2015529 KB
134Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý IV/2015 12 MB
135Giải trình báo cáo CTM Quý IV/2015481 KB
136Báo cáo tài chính công ty me quý IV năm 2015 11 MB

Trang