Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
129Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
130Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
131CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
132CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
133CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB
134CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
135Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
136Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB

Trang