Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
121Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường589 KB
122Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
123Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB
124Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
125Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB
126Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
127interim separate financial statements870 KB
128Interim consolidated financial statements215 KB

Trang