Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
121CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
122Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
123Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
124Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
125Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
126Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB
127Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB
128Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB

Trang