Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Báo cáo tài chính riêng năm 2020 - đã kiểm toán6 MB
10Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán7 MB
11Báo cáo tài chính hợp nhất Q III.2020 và công văn giải trình7 MB
12Báo cáo tài chính riêng quý III.2020 và Công văn giải trình5 MB
13Công văn công bố thông tin BCTC bán niên 2020293 KB
14Công văn giải trình BCTC riêng bán niên 2020551 KB
15Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020275 KB
16Báo cáo tài chính riêng bán niên 202025 MB

Trang