Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.20215 MB
10Công văn giải trình BCTC riêng quy IV.2021238 KB
11Báo cáo tài chính riêng quý IV.20214 MB
12BCTC riêng Qúy III năm 20215 MB
13BCTC hợp nhất Qúy III năm 20216 MB
14Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 202112 MB
15Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 202111 MB
16Công văn giải trình BCTC riêng Qúy II.2021298 KB

Trang