Năm 2018

STTTên fileDung lượngTải
1Giải trình báo cáo tài chính riêng năm 2018320 KB
2Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018334 KB
3Báo cáo tài chính hợp nhất năm 20185 MB
4Báo cáo tài chính riêng năm 20185 MB
5Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018394 KB
6Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/20183 MB
7Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018424 KB
8Báo cáo tài chính riêng Quý 4/20182 MB

Trang