Năm 2016

STTTên fileDung lượngTải
1CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
2CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
3Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
4Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
5Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
6Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
7Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB
8Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB

Trang