Năm 2015

STTTên fileDung lượngTải
1BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
2BCTC hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
3Giải trình báo cáo hợp nhất Quý IV/2015529 KB
4Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý IV/2015 12 MB
5Giải trình báo cáo CTM Quý IV/2015481 KB
6Báo cáo tài chính công ty me quý IV năm 2015 11 MB
7Báo cáo tài chính công ty mẹ Q I/ 201513 MB
8Báo cáo tài chính hợp nhất QII/20153 MB

Trang