Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán472 KB
2Nghị quyết HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông701 KB
3Quyết định công nhận hòa giải thành của các đương sự1 MB
4Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và biên bản kiểm phiếu1 MB
5Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán274 KB
6Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông468 KB
7Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông1 MB
8Thư mời họp ĐHĐCĐ 2020 - Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco166 KB

Trang