Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Công văn xin gia hạn nộp BCTC quý IV/2019296 KB
2Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán279 KB
3Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu485 KB
4Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông504 KB
5Danh sách cổ đông lớn của VFC 06 tháng đầu năm 2019239 KB
6Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn505 KB
7Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn502 KB
8Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (người ủy quyền công bố thông tin)619 KB

Trang