Tin tức công bố

STTTên fileDung lượngTải
1Bản cung cấp thông tin giám đốc tài chính344 KB
2Quyết định bổ nhiệm giám đốc tài chính229 KB
3Quyết định miễn nhiệm giám đốc tài chính231 KB
4Thông báo thay đổi nhân sự250 KB
5Công văn công bố BCTC Q1.2020 - VFC271 KB
6Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2020 -VFC2 MB
7Báo cáo tài chính riêng Q1/2020 - VFC1 MB
8Công văn của Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020327 KB

Trang