Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
1Dự thảo NQ ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty614 KB
2Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của công ty1 MB
3Tờ trình ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty1 MB
4Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Vận tải biển Vinafco734 KB
5Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Vận tải biển Vinafco1 MB
6Biên bản kiểm phiếu - ĐHĐCĐ thường niên 2020525 KB
7Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - VFC1010 KB
8Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - VFC992 KB

Trang