Công ty cổ phần Vinafco

STTTên fileDung lượngTải
1Form 3 - Báo cáo lợi ích liên quan682 KB
2Form 2 - Bảng kê khai người có liên quan775 KB
3Form 01 - Thông báo đề cử ứng viên844 KB
4Thông báo về việc đề cử,ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 và các form mẫu2 MB
5Dự thảo NQ ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty614 KB
6Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của công ty1 MB
7Tờ trình ĐHĐCĐ về việc giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản của Công ty1 MB
8Biên bản kiểm phiếu - ĐHĐCĐ thường niên 2020525 KB

Trang