Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Công bố BCTC Qúy IV 2019260 KB
2Báo cáo tài chính riêng Qúy IV.20192 MB
3Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.20192 MB
4Công văn xin gia hạn công bố báo cáo tài chính712 KB
5CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ IV NĂM 2019296 KB
6Công văn giải trình BCTC riêng quý 3.2019260 KB
7Báo cáo tài chính riêng quý 3.20191 MB
8Công văn giải trình BCTC hợp nhất270 KB

Trang