Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Công văn công bố thông tin BCTC quý 2.2020269 KB
2Báo cáo tài chính riêng quý 2.20205 MB
3Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 2.20207 MB
4Tờ trình thù lao HĐQT, BKS - VTB262 KB
5BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201918 MB
6BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201719 MB
7BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 201610 MB
8BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 20152 MB

Trang