Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Công văn công bố thông tin BCTC bán niên 2020293 KB
2Công văn giải trình BCTC riêng bán niên 2020551 KB
3Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020275 KB
4Báo cáo tài chính riêng bán niên 202025 MB
5Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 202030 MB
6Công văn công bố thông tin BCTC quý 2.2020269 KB
7Báo cáo tài chính riêng quý 2.20205 MB
8Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 2.20207 MB

Trang