Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Báo cáo tài chính hợp nhất Q III.2020 và công văn giải trình7 MB
2Báo cáo tài chính riêng quý III.2020 và Công văn giải trình5 MB
3Công văn công bố thông tin BCTC bán niên 2020293 KB
4Công văn giải trình BCTC riêng bán niên 2020551 KB
5Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020275 KB
6Báo cáo tài chính riêng bán niên 202025 MB
7Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 202030 MB
8Công văn công bố thông tin BCTC quý 2.2020269 KB

Trang