Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
1Công bố thông tin BCTC 2019 - Vinafco283 KB
2Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 - VFC3 MB
3Báo cáo tài chính riêng năm 2019 - VFC2 MB
4Công bố BCTC Qúy IV 2019260 KB
5Báo cáo tài chính riêng Qúy IV.20192 MB
6Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.20192 MB
7Công văn xin gia hạn công bố báo cáo tài chính712 KB
8CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ IV NĂM 2019296 KB

Trang