Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
73Báo cáo BKS 20151 MB
74Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận219 KB
75Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2016188 KB
76Mẫu thẻ biểu quyết318 KB
77Mẫu giấy Ủy quyền332 KB
78Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 26.04.2016760 KB
79Báo cáo Ban Kiểm Soát3 MB
80Báo cáo Hội Đồng Quản Trị2 MB

Trang