Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
73Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2014 216 KB
74Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 177 KB
75Báo cáo tài chính 3 MB
76Báo cáo HĐQT năm 2013 và Kế hoạch 2014 202 KB
77 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 2 MB
78Báo cáo thực hiện ngân sách 2013 1 MB
79Kế hoạch ngân sách 2014 1 MB

Trang