Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
65ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016-Báo cáo tóm tắt chiến lược chuỗi cung ứng1 MB
66Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông1 MB
67Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông2 MB
68Nội dung chương trình375 KB
69Quy chế làm việc556 KB
70Báo cáo kết quả năm 2015 và kế hoạch 20161001 KB
71Báo cáo Kiểm toán độc lập2 MB
72Báo cáo HDQT 2015 và KH 2016560 KB

Trang