Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
57Quy chế làm việc556 KB
58Báo cáo kết quả năm 2015 và kế hoạch 20161001 KB
59Báo cáo Kiểm toán độc lập2 MB
60Báo cáo HDQT 2015 và KH 2016560 KB
61Báo cáo BKS 20151 MB
62Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận219 KB
63Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2016188 KB
64Mẫu thẻ biểu quyết318 KB

Trang