Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
49Mẫu giấy ủy quyền320 KB
50Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên385 KB
51Thông báo chốt Danh sách cổ đông588 KB
52Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
53Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
54Nghị quyết 95 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
55Nghị quyết 94 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20161 MB
56Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông/BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB

Trang