Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
33Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018401 KB
34Biên bản kiểm phiếu1 MB
35Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông498 KB
36Biên bản bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 -2022857 KB
37Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -20221 MB
38Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 04/5/20177 MB
39Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/5/20173 MB
40Phương án phân chia lợi nhuận 2016580 KB

Trang