Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
33Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT300 KB
34ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016- Mẫu Giấy Ủy quyền328 KB
35Thông báo Mời họp391 KB
36ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016-Báo cáo tóm tắt chiến lược chuỗi cung ứng1 MB
37Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông1 MB
38Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông2 MB
39Nội dung chương trình375 KB
40Quy chế làm việc556 KB

Trang