Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
33Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông1 MB
34Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông2 MB
35Nội dung chương trình375 KB
36Quy chế làm việc556 KB
37Báo cáo kết quả năm 2015 và kế hoạch 20161001 KB
38Báo cáo Kiểm toán độc lập2 MB
39Báo cáo HDQT 2015 và KH 2016560 KB
40Báo cáo BKS 20151 MB

Trang