Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
17Nội dung chương trình375 KB
18Quy chế làm việc556 KB
19Báo cáo kết quả năm 2015 và kế hoạch 20161001 KB
20Báo cáo Kiểm toán độc lập2 MB
21Báo cáo HDQT 2015 và KH 2016560 KB
22Báo cáo BKS 20151 MB
23Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận219 KB
24Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2016188 KB

Trang