Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
17Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên385 KB
18Thông báo chốt Danh sách cổ đông588 KB
19Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
20Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 27/02/20171 MB
21Nghị quyết 95 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
22Nghị quyết 94 ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20161 MB
23Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông/BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường 19/12/20162 MB
24Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/20165 MB

Trang